Arkiv för October, 2011

Vill ju gärna ha en. Och i efterhand så -ja, såhär rörig är jag just nu.
Jag tänkte skriva ett inlägg men det går inte. Jag kastar in saker precis som när jag pluggar och sen så brukar jag sortera och sammanställa och hålla på men jag orkar inte. Det jag hittar är mycket och dåligt. Om både VUL och doppler.
Och sen så motsidan. De som säger att de är helt ofarligt. Men det tror jag inte på.
Använder man det med måtta och då menar jag bara det som är nödvändigt.
Om vinsten överväger risken. När fördelarna med att göra det överväger nackdelarna.

Jag fick massor av VUL med Leia- 50-60 st.
Med Linnea, massor, vet inte.

Nu gör vi mindre och det är jättebra.
Läkare har varnat mig för både vanliga VUL, att inte göra för många.
Och så försöker de göra så korta stunder som möjligt på mig.
Gällande doppler är man inte så restriktiv(återhållsam) när vi var i Falun och Uppsala så var det ett varje dag.
Ibland två! och vi pratar om 12 veckor! Enl vad jag läst så ska man inte använda doppler mer än varannan-var fjärde vecka.
Nu när jag läst på om det..så blir det inget sånt alls. Problemet är väl med CTG.
Hur jag ska undvika det? Fick jag ju också en hel del-ofta.

Men när jag läst på litet så hittar jag bara dåliga saker.

Ökad risk för missfall.
Ökad risk för att barnet dör vid födseln.
Ökad risk för att föda prematurt.
Ökad kan alltså skada sitt barns vävnader
Ökad risk för att barnet blir tillväxthämmat.
Ökad risk för dyslexi.
Risk för försenat tal, talet är ett känsligt mått som speglar optimala förutsättningar för utveckling.”
Man kan alltså säga att det kan försämra barnets utveckling.
Och det här låter faktiskt läskigt.
“Det finns störningar tros vara resultatet av felplacering av hjärnceller under sin utveckling.”

Vem vill ha ett barn med hjärnceller som är felplacerade? Hua..

“Ultraljudsundersökningar under graviditeten utsätta fostret för ett ljud så högt som gjorts av ett tunnelbanetåg kom in en station, säger amerikanska forskare.” De menar också att det inte påverkar barnet på sikt. Men vem vill göra det mot sin egen bäbis?! Det är alltså väldigt höga decibel..

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en|sv&rurl=translate.google.se&u=http://www.newscientist.com/article/dn1639-fetuses-can-hear-ultrasound-examinations-.html&usg=ALkJrhjPNK21pFyp_u1p3ZudqLs_nMWAlA

Vid doppler sparkar barnen mer. De vill alltså att det ska sluta. Bäbsiar verkar inte gilla doppler.
Det här kan jag nog relatera till personligen. Linnea sprakade alltid så mycket mer med doppler.

“Det räcker med 20 minuter om dagen” för att det ska bli illa.

“Ultraljud kopplat till hjärnskador – Risk är “bara en möjlighet” men upptäckten teckningsoptioner fortsatta studier, säger forskaren. “LONDON – Swedish scientists have uncovered evidence suggesting that ultrasound scans on pregnant women can cause brain damage in their unborn babies.” “London – Svenska forskare har hittat belägg för att ultraljud på gravida kvinnor kan orsaka hjärnskador i deras ofödda barn.” [Dec. [December 10, 2001 – research scientist Professor Juni Palmgren] 10, 2001 – forskaren Professor Juni Palmgren]”

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en|sv&rurl=translate.google.se&u=http://www.midwiferytoday.com/articles/ultrasound.asp&usg=ALkJrhj3v5uepIaDEVkH7Tk2gZgZfvanYw

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en|sv&rurl=translate.google.se&u=http://www.unhinderedliving.com/pultra.html&usg=ALkJrhgK8knWr3X9vXt6HTUSapDvvawkrg

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en|sv&rurl=translate.google.se&u=http://www.compleatmother.com/ultrasound_danger.htm&usg=ALkJrhhM_LGce_IAVrlU-C0CP0D5lOywgQ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en|sv&rurl=translate.google.se&u=http://gentlebirth.org/archives/preScreen.html&usg=ALkJrhiI94R15tbeKiXV4qKK9a7KJeD2kA#Avoiding

http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en|sv&u=http://www.mothering.com/community/t/639969/fetal-doppler-what-are-the-dangers

Och hur är det med CTG? Det ska jag ta reda på.

Man säger att det inte är någon fara med VUL men det är det om man gör en undersökning för länge och för ofta.
Läkare säger i regel som det är, men inte alltid. Och på bäbissidor lugnar de kvinnor, det intressanta är då.. varför läkare säger att det är farligt om man gör för ofta och för länge.

Man sänder in värmestrålning eller värmeenergier.. och alla vet att det inte är bra att tex basta.
Ökningn av värme i magen fö inte gå över 40 grader-det vet man är farligt.
Men hur kan bäbissidorna räkna med att det är en kompetent läkare som utför VUL:et snabbt och vant?
Det finns ju alltid praktikanter. Och kan kan bara avfärda alla undersökningar hur lätt som helst?
För de är väldigt många ändå-fast alla säger att så litet forskning gjort.
Det är inte bara några studier. Det är många studier.

“”Ett antal biologiska effekter har observerats efter ultraljud exponering i olika experimentella system. Dessa inkluderar minskning av immunförsvaret, förändring i systerkromatidutbyte frekvenser, celldöd, förändringar i funktioner cellmembranet, nedbrytning av makromolekyler, bildning av fria radikaler, och minskad cellen reproduktiv potential. ”

En gammal studie.. men man måste då ha i tanken att de nya ultraljudsmaskinerna har en mycket lägre frekvens än de gamla.
Men har alla sjukhus de senaste maskinerna?

Ny studie:

“Det har gjorts studier som visat Doppler ultraljud kan ändra cellulär aktivitet”

“One minute of doppler exposure is equal to 35 minutes of real time ultrasound. En minut av Doppler exponering är lika med 35 minuter i realtid ultraljud. This is an important point for women to consider when deciding between an ultrasound exam and listening with a doppler to determine viability in early pregnancy. Detta är en viktig punkt för kvinnor att tänka på när avgörandet mellan en ultraljudsundersökning och lyssna med en doppler för att avgöra lönsamheten i början av graviditeten!

“ultraljud vågor är kända för att påverka levande vävnader i minst två sätt. Först värmer sonarkägla det markerade området med ca 2 ° C. Detta antas vara obetydlig, baserat på hela kroppen värme under graviditeten, vilket verkar vara säkra upp till 5 ° C. Den andra effekten är kavitation, där små fickor av gas som finns i däggdjur vibrera och sedan kollaps. ”
VUL är alltså sonogram och sänder ut pulser i omgångar.
Medan doppler sänder ut hela tiden.

Störst risk för andvänding med dopper är under fostrets viktigaste utveckling.
Jag skulle säga att jag tycker vecka 16 då jag vet att moderkakan har tagit över helt.
Det är en trygghetsvecka för mig.

Och har men feber så ska VUL och doppler användas ännu mer restriktivt. Mindre.

Hehe och sen det här:

“De flesta läkare och forskare är eniga om att det är högst osannolikt att ultraljudsundersökningar kan vara skadliga och att fördelarna med de förbättringar i fosterdiagnostik som de för med sig uppväger eventuella risker.”

Det är faktiskt inte sant eftersom mina läkare säger att det är farligt om man gör för mycket.
Och osannolikt? De utesluter inte att det är farligt. Haha. Och att fördelarna med ultraljud uppväger eventuella risker.
Just det-eventuella risker. De drabbar ju knappast alla. Så eventuell är ett ord som också betyder möjligt.
Alltså möjliga risker.

Jävla bajsljugare.

Niomånader skriver iallafall att det kan vara skadligt. Kan påverka..