Arkiv för June, 2016

Vi har överklagat Linneas död till patientnämnden. Vi fick det beviljat. Underlag till beslut.

Medicinsk rådgivares bedömning 1.

”Har iakttagbara symtom tolkats och behandlats på ett medicinskt korrekt sätt (utifrån erfaren specialist bedömning) under graviditeten och förlossningen?

Svar: Nej.

Motivering:
Kort fördröjning av förlossning och utebliven CTG registrering sista timmarna.

Vad borde ha gjort och i så fall när?

CTG registrering och sannolikt tidigare sectio (snitt) ca 1 timma.
CTG borde ha kopplats ca 5.00. Om det inte fungerade med dosorna borde vaginal undersökning/skalp ha kopplats.

Komplettering.
(Utdrag-orkar inte skriva hela. )
Kollar tapp 6.00. Ser inte cervix.
7.00. 10 cm öppen och huvudet nere.
Kejsarsnitt pga hotande fosterafyxi.
Linnea föds 7.57. Hematom ses bakom placenta. Avlossning?
Obduktionen visar tecken till asfyxi, blödning i CSN och lever, växt av ecoli i hjärtblod och lunga samt IRDS.

Om skalp kopplats tidigare hade med övervägande sannolikhet barnet kunnat vara förlöst en timma tidigare. (Navelsträngen visade igen asfyxi)

—-
Medicinsk rådgivare 2.

Vår medicinske rådgivare i obstetrik har gjort bedömningen av iakttagbara symtom inte tolkades korrekt. Om skalp kopplats tidigare hade barnet med övervägande sannolikhet kunnat vara förlöst en timma tidigare.

Har dödsfallet orsakats av den fördröjda förlossningen (snitt) med en timma?

Svar:
Ja.

Motivering:

Jag gör bedömningen att barnet dog till följd av terminal chock, i sin tur orsakad av extrem för tidig födelse komplicerad av asfyxi, inre blödningar, i sin tur orsakad av sepsis med negativa gramnegativa bakterier. (E coli) i sin tur orsakad av orsakad av tidig hinnbristning.
Varje fördröjning av insatt behandling med ovanstående tillstånd kan med övervägande sannolikhet sägas ha bidragit till dödsfallet.

Fråga:
Har dödsfallet tidigarelagts på grund av patientskadan?
Svar:

Ja.