Postad 13 Sep 2010 0:25 i My supersecret life, Roligt

Från smalville

Roger tycker att jag delar vissa karäktärsdrag med Lois Lane från Smalville. Litet allmänt.

Clark Kent:
-Ibland måste man ha hemligheter för de man älskar.
Lois Lane:
-Det är ju helt rubbat.

Lämna en kommentar